Prowadzenie oraz modelowanie swojego biznesu

Na szkoleniu prezentujemy błędy modelowania i sposoby radzenia sobie z nimi. Omawiamy również przykładowe i autentyczne diagramy procesów, oceniając ich przydatność z punktu widzenia celów projektu.

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Gdzie i kiedy rozpocząć modelowanie procesów?
 • W jaki sposób zabrać się do modelowania?
 • Jak rozpoznać, że modelowanie przynosi korzyści naszej organizacji?
 • Kiedy i które procesy modelować?
 • Jak gromadzić informacje o procesie?
 • Czy modelowanie procesów to "klikologia"?
 • Czy musimy wynajmować konsultantów zewnętrznych?
 • Czy istnieje instrukcja tworzenia dobrego modelu procesu?

Program szkolenia:

 • Zasady modelowania procesów biznesowych
 • W jakim celu modelować biznes?
 • Istota modelowania organizacji
 • Modele jako forma komunikowania się
 • Mapy procesowe, opisy procesów i modele procesów
 • Rodzaje modeli
 • Model precyzyjny czy szczegółowy
 • Modelowanie w kategoriach abstrakcji i konkretów
 • Kryteria oceny modelu
 • W poszukiwaniu idealnego modelu
 • Zasady rządzące modelowaniem
 • Profil "osobowy" przyzwoitego modelu procesu
 • Analiza modelu - lista kontrola
 • "Zarządzanie" szczegółowością modelu- Walka ze złożonością modelu
 • Tak zwana dekompozycja funkcjonalna
 • Architektura procesów - mit, moda, czy metoda?
 • Minimalna zawartość modelu
 • Granice i zawartość procesu
 • Aktorzy, kroki i przepływ
 • Gromadzenie i analiza informacji na temat procesu
 • Prowadzenie wywiadu analitycznego
 • Pytanie o zawartość procesu
 • Budowa prostego modelu na przykładzie
 • Narzędzia wspierające modelowanie
 • Czy można zautomatyzować modelowanie procesów?
 • Modelowanie a "klikologia" - jak wybrać złoty środek?
 • Jak i czym modelować procesy - złe i dobre praktyki
 • Standardy modelowania procesów
 • Języki modelowania procesów kiedyś
 • Standard modelowania BPMN 2.0
 • Ograniczenia BPMN 2.0
Chcesz z nami współpracować?

Dowiedz się więcej o Eventage lub wyślij nam e-mail

Czytaj o nas office|eventage.pl| class="i-contact" |office|eventage.pl