Rozwój osobisty

Warsztaty rozwoju (warsztaty terapeutyczno-rozwojowe)

Warsztaty rozwojowe lub terapeutyczno-rozwojowe to spotkania odbywające się w formie grupowej i mające charakter rozwojowy. Ukierunkowane są na indywidualną pracę nad samym sobą w sytuacji i kontekście grupowym.

Mają na celu motywowanie i inspirowanie do odkrywania i poznawania siebie, a także zdobywanie wiedzy i umiejętności. Warsztaty rozwoju poszerzają horyzonty i przygotowują do zmiany oraz pomagają w jej osiągnięciu. Od szkoleń odróżnia je sposób przekazywania wiedzy; nie są to „suche fakty" lecz poznawanie siębie poprzez działanie, 'ćwiczenia' w parach, rozmowę. Na warsztatach rozwoju główny nacisk kładziony jest na samorozwój i nabywanie oraz wzmacnianie umiejętności. Na warsztatach terapeutyczno-rozwojowych można oczekiwać bardziej pogłębionej pracy z elementami psychoterapii.

Chcesz z nami współpracować?

Dowiedz się więcej o Eventage lub wyślij nam e-mail

Czytaj o nas office|eventage.pl| class="i-contact" |office|eventage.pl