Rozwój zawodowy

Warsztaty rozwoju zawodowego powstały na bazie wieloletnich obserwacji potrzeb osób poszukujących pracy, zmieniających pracę, podejmujących decyzję o rozwoju zawodowym. Ważnym czynnikiem pozwalającym inaczej spojrzeć na siebie i rynek pracy jest możliwość spotkania osób będących w podobnej sytuacji lub na podobnym etapie procesu zmiany; posłuchać innych podglądów i podzielić się własnymi; przećwiczyć umiejętności wymagane na rynku pracy.

Tematyka warsztatów dotyczy następujących zagadnień:

  • określenie własnych predyspozycji zawodowych, kompetencji, kwalifikacji
  • określenie celów zawodowych w oparciu o wyznawane wartości
  • analiza zasobów, potencjału, możliwości, szans oraz słabych stron i zagrożeń w związku z planowaną zmianą
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników, motywującymi do działania i wytężonego przyglądania się sobie, by w efekcie uzyskać możliwość jak najlepszego przygotowania się do zmiany.

Chcesz z nami współpracować?

Dowiedz się więcej o Eventage lub wyślij nam e-mail

Czytaj o nas office|eventage.pl| class="i-contact" |office|eventage.pl